CZEN

Reference

Vyjádření klientů

Městská část Praha Lipence

S panem Mgr. Lubošem Janákem jsem začala spolupracovat na rozpracovaných projektech OP PPR přístavby ZŠ okamžitě po svém nástupu do funkce starostky počátkem listopadu 2018. Společně řešíme dva souběžné projekty, které byly díky předchozímu vedení MČ Praha – Lipence v kritickém stavu. Od samého počátku oceňuji jeho profesionalitu, přímost a čestnost při jednání se všemi zúčastněnými stranami. Je velmi zodpovědný, flexibilní a ke každému problému, který v průběhu projektu nastal, přistupuje velmi konstruktivně a racionálně a aktivně vyhledává možnosti jeho řešení. Oba projekty se podařilo zkoordinovat jak po stránce termínů, tak po stránce financování a nyní jsou již stabilizované. Velmi mu za spolupráci a jeho přístup a pomoc děkuji a vřele jeho služby v oblasti dotačních projektů doporučuji.

Ing. Karin Tvrdá, starostka MČ Praha - Lipence, 2019

Obec Mukařov

Pan Mgr. Luboš Janák pro nás zpracoval demografickou studii rozvoje naší obce. Pracoval samostatně a přitom precizně, na veškeré připomínky okamžitě reagoval, dodržel požadovaný rozsah i termín zpracování. Zároveň jsme začali konzultovat dotační možnosti pro připravované projekty a předpokládáme, že využijeme i služeb dotačního poradenství.

PhDr. Kateřina Čadilová, místostarostka obce Mukařov, 2019

Základní škola Praha-Lipence

S panem Janákem jsme spolupracovali na třech projektech a všechny tři byly podpořeny. Se spoluprací jsme byli velmi spokojenosti. Pan Janák pracoval systematicky a pečlivě, všechny nejasnosti, které v průběhu přípravy nastaly, konzultoval s poskytovatelem dotací. Při sestavování projektu se snažil přizpůsobit našim požadavkům a všechny dohodnuté kroky i termíny stoprocentně dodržoval.

Jitka Krůtová, ředitelka ZŠ, 2018

Michala Škrábová

S Mgr. Lubošem Janákem jsem spolupracovala na projektu financovaném z Norských fondů a dále na projektu Média pod Lupou (OPVK), se zaměřením na inovaci studijního programu Katedry mediálních studií na Metropolitní univerzitě Praha. Velmi si cením profesních znalostí a organizačních schopností pana Janáka, ale hlavně jeho nadhledu, prozíravosti a velké flexibility, když bylo nutné rychle reagovat na mnohé změny v projektu.

PhDr. Michala Škábová, Ph.D., freelancer a vyučující na MUP, 2017

MŠ Praha Kolovraty

S Mgr. Lubošem Janákem jsme velmi úspěšně spolupracovali při zpracování žádostí o dotace v rámci OP VVV a OP Praha – pól růstu: Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Oceňuji jeho profesionální přístup, reálný úsudek a pomoc při následné složité administraci probíhajících projektů. Pokud se rozhodnu v budoucnu reflektovat na některou z výzev, s jistotou se obrátím na pana Mgr. Luboše Janáka.

Ing. Mgr. Michaela Konečná, ředitelka MŠ Praha Kolovraty, 2017

ZŠ Zbraslav

Pan Mgr. Janák naší škole pomáhal s tvorbou žádosti do OP VVV. Jeho přístup k tvorbě žádosti byl od počátku nadstandarní, kdykoliv si udělal čas na jednání a reagoval promptně na e-maily. Rád služby pana Janáka komukoliv doporučím.

Mgr. Jiří Kovařík , ředitel ZŠ Zbraslav, 2017

Městys Liteň

S panem Mgr. Lubošem Janákem spolupracujeme krátce, ale, troufnu si říci, vcelku intenzivně. Základem spolupráce je perfektně zpracovaná Demografická studie a Strategický rozvojový dokument, na kterých nyní často s panem Janákem "stavíme" žádosti o dotace. Díky jeho pomoci se náš sbor dobrovolných hasičů pyšní moderní hasišskou cisternou, jejíž koupě byla díky žádosti podpořena částkou kolem 6 mil. Kč. Dále jsme byli úspěšní v projektu Nástavby budovy ZŠ, na který jsme získali dokonce dotace dvě a městys budoucí investice tak nebude téměř zatěžovat. Osobně si na panu Janákovi vážím jeho profesionality spojené se střízlivým pohledem na věc, díky kterým vždy víme, kde je hranice možného.

Šárka Marcínová, starostka měsytse Liteň, 2017

Třebotov

Pan Janák pro Obec Třebotov zpracoval žádost o dotaci na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ Třebotov na ministerstvo financí ČR. Pan Janák pracoval profesionálně, rychle a flexibilně, žádost byla zpracována na vysoké úrovni. O zpracování žádosti jsme ho požádali v prosinci 2015. V lednu byla žádost hotova a podána poskytovateli dotace. V dubnu 2016 jsme obdrželi oznámení MFČR, že naší žádosti vyhoví. Myslím, že tento výsledek hovoří za vše. Na základě této zkušenosti s panem Janákem konzultujeme i další projekty obce.

Ing. Jitka Šůrová, starostka obce Třebotov, 2016

Ester Pacltová

Ráda bych doporučila Mgr. Luboše Janáka a jeho poradenské služby v oblasti projektového řízení. Pan Janák mi poskytl cenné rady při promýšlení začátků mého vlastního projektu. V této oblasti má mnohaleté zkušenosti, byl mi tedy opravdovou pomocí. Zároveň jsem vděčná za jeho lidský přístup a realistický pohled na věc. Spolupráce s panem Janákem je příjemná a rozhodně produktivní. Díky jeho podpoře jsem byla schopna svůj projekt realizovat.

Ester Pacltová, manažerka projektu Locals For Locals, 2017

Město Dobřichovice

Pan Janák spolupracuje s naším městem již od roku 2007. Za tuto dobu se městu podařilo získat dotace na rozvoj města z nejrůznějších dotačních titulů v hodnotě blížící se 150 mil. Kč, další žádosti jsou podány. Vzhledem k reálně nastaveným a dobře propracovaným projektům, které počítají s jednotlivými variantami a riziky, byly všechny projekty bez problémů dotaženy do zdárného konce, aniž by se město muselo do budoucna obávat jakéhokoliv stupně kontroly. Pan Janák s městem spolupracoval také v oblasti strategického plánu města a demografické analýzy spádového území. Spolupráce s panem Janákem je na vysoké profesionální úrovni, úspěšnost při získávání dotací na základě jím připravených žádostí je dosud 100%.

Ing. Michael Pánek, místostarosta města Dobřichovice, 2017

Svazek obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn

V roce 2015 jsme nechali vypracovat demografickou studii pro potřeby svazku obcí. Tohoto úkolu se profesionálně ujal Mgr. Luboš Janák. Studie je zpracována přehledně a kvalitně s mnoha relevantními výstupy doplněnými grafy. Děkuji Mgr. Janákovi za kvalitně odvedenou práci.

Jan Macourek, Předseda svazku obcí, 2016

Město Řevnice

Mgr. Janák pro nás zpracoval žádosti o dotaci na dlouhodobě problematický prostor u nádraží, na komunikace Sádecká a Sochorova a dále žádost o přístavbu základní školy. Ve všech případech byly žádosti úspěšné, což je zejména u prostoru přednádraží po našich dvou neúspěšných pokusech skvělé. Výhodou je, že finanční požadavky pana Janáka jsou oproti konkurenci zlomkové. Práce byly odvedeny precizně a profesionálně.

Libor Kvasnička, starosta města Řevnice, 2015

Obec Lety

Na základě doporučení starostů několika obcí jsme v roce 2013 začali spolupracovat s panem Mgr. Lubošem Janákem. Nejprve pro nás připravil strategický plán. Strategický plán je zpracován profesionálním způsobem, přehledně a logicky. Je založen na podnětech získaných po konzultacích jak přímo z občany obce, tak se zastupiteli či zástupci stavební komise, proto poslouží kontinuálně i nově zvolenému zastupitelstvu na další čtyřleté období. Hned prvním precizně zpracovaným projektem, který obci přinese obnovu povrchu pěti ulic a zklidnění dopravy v nich, pan Janák pomohl získat dotaci v hodnotě cca 15 mil Kč. Je velkou výhodou, že se můžeme opřít o jeho střízlivý úsudek a profesionalitu v odváděné práci.

Ing. Barbora Tesařová, starostka obce Lety, 2014

Městys Davle

Rád bych touto cestou doporučil poradenské služby pana Mgr. Janáka pro oblast čerpání dotací včetně evropských fondů. Vysoce hodnotím nejen jeho profesní znalosti, ale zejména výrazně nadstandardní přístup ke klientům a velkou míru flexibility v případech, kdy bylo nutné rychle reagovat na některé změny v projektových záměrech. Jeho doporučení se vždy následně ukázala jako stoprocentně relevantní.

Bc. Jiří Prokůpek, starosta městyse Davle, 2013

CHLOST & SVOBODA Advokátní kancelář

S Mgr. Lubošem Janákem jsem vícekrát konzultoval otázky spojené s dotačními možnostmi klientů, které zastupuji. Jeho doporučení se ukázala jako relevantní a správná.

Mohu jej doporučit jako předního odborníka na dotační problematiku.

Mgr. Ondřej Křička, advokát, CHLOST & SVOBODA, 2017

ZŠ Dobřichovice

S panem Mgr. Lubošem Janákem spolupracujeme již několik roků. Tato spolupráce je na vysoké profesionální úrovni. Díky jemu jsme získali několik dotací, nejvýznamnější byly dva granty určené pro nástavbu a přístavbu školní budovy z evropských i národních zdrojů. Přístavba byla oceněna titulem stavba roku 2015. Pan Janák své žádosti zodpovědně a precizně zpracovává, čímž je velký předpoklad, že budou pozitivně vyhodnoceny.

Mgr. Bohuslav Stejskal, ředitel ZŠ Dobřichovice, 2016

DANTEM - profesionální inventury

Pan Janák pro naši společnost zpracoval dvě analýzy možností získání veřejné podpory. Ocenili jsme především jeho nadhled a zkušenosti, díky kterým dokázal předložit realistické zhodnocení jednotlivých možností. I když jsme se na základě těchto podkladů rozhodli realizovat projekt z vlastních prostředků, služby pana Janáka doporučujeme jako velmi přínosné.

Petr Adámek, výkonný ředitel, DANTEM - profesionální inventury, 2010

Rock-Café Praha

Pan Janák pro nás zpracovával v roce 2010 žádost na modernizaci klubu do pražského OPPK. Pan Janák narozdíl od jiných konkurentů nesliboval vzdušné zámky. Žádost byla nadstandardně zpracována, její autor se zabýval veškerými detaily spojenými s Rock Café. Bohužel o posouzení žádosti nerozhodla v roce 2010 kvalita, ale jiní činitelé.

Pavel Svoboda, ředitel Rock-Café Praha, 2011

HYDROPOL Group

Rád bych touto cestou doporučil poradenské služby pana Luboše Janáka pro oblast evropských fondů a čerpání dotací obecně. Vysoce hodnotím nejen jeho profesní znalosti, ale zejména výrazně nadstandardní přístup ke klientům a velkou míru flexibility v případech, kdy bylo nutné rychle reagovat na některé změny v záměrech naší společnosti. Jeho doporučení se vždy následně ukázala jako stoprocentně relevantní.

Zdeněk Andrlík, regionální ředitel, HYDROPOL Group, 2011

Litobal, s.r.o.

Pan Mgr. Luboš Janák pro nás kompletně vypracoval dokumentaci k rozšíření naší výroby v rámci OPPI. Jednalo se o finančně náročný projekt v hodnotě několika mil.EUR. Díky velmi blízké a intenzivní spolupráci na přípravě projektu se nám podařilo dosáhnout na maximální možnou hranici dotovatelnosti celé akce. Spolupráce s Mgr. Janákem byla po celou dobu na vysoké profesionální úrovni. Řešení vzniklých problémů či drobných nesrovnalostí, které vždy takto rozsáhlé projekty přinesou, bylo velmi rychlé, fundované a bezkonfliktní. Pokud se v budoucnu naskytne pro naši společnost možnost získání dotace v nějakém rozvojově dotačním programu, nepochybuji o tom, že opět využijeme služeb Mgr. Janáka.

Ing. Zdenek Stojánek, jednatel Litobal, s.r.o., 2015