CZEN

Nabídka služeb

Investiční a dotační poradenství

Více info

Projektový management

Více info

Regionální rozvoj

Více info

Veřejné zakázky

Více info

Reference

 • ZŠ Dobřichovice

  S panem Mgr. Lubošem Janákem spolupracujeme již 14 let. Tato spolupráce je na vysoké profesionální úrovni. Díky jemu jsme získali 7 dotací, nejvýznamnější byly 2 granty určené pro nástavbu a přístavbu (stavba roku 2015) školní budovy z evropských i národních zdrojů. Pan Janák své žádosti zodpovědně a precizně zpracovává, čímž je velký předpoklad, že budou pozitivně vyhodnoceny.

  Mgr. Bohuslav Stejskal, ředitel ZŠ Dobřichovice

 • Rock-Café Praha

  Pan Janák pro nás zpracovával v roce 2010 žádost na modernizaci klubu do pražského OPPK. Pan Janák narozdíl od jiných konkurentů nesliboval vzdušné zámky. Žádost byla nadstandardně zpracována, její autor se zabýval veškerými detaily spojenými s Rock Café. Bohužel o posouzení žádosti nerozhodla v roce 2010 kvalita, ale jiní činitelé.

  Pavel Svoboda, ředitel Rock-Café Praha

 • Městys Davle

  Rád bych touto cestou doporučil poradenské služby pana Mgr. Janáka pro oblast čerpání dotací včetně evropských fondů. Vysoce hodnotím nejen jeho profesní znalosti, ale zejména výrazně nadstandardní přístup ke klientům a velkou míru flexibility v případech, kdy bylo nutné rychle reagovat na některé změny v projektových záměrech.

  Bc. Jiří Prokůpek, starosta městyse Davle

 • CHLOST & SVOBODA Advokátní kancelář

  S Mgr. Lubošem Janákem jsem vícekrát konzultoval otázky spojené s dotačními možnostmi klientů, které zastupuji. Jeho doporučení se ukázala jako relevantní a správná.

  Mohu jej doporučit jako předního odborníka na dotační problematiku.

  Mgr. Ondřej Křička, advokát, CHLOST & SVOBODA

Slovník pojmů

 • Nová zelená úsporám

  Program je realizován v období 2013-20. Dotace mohou získat vlastníci jak soukromých tak i veřejných budov. Nejvíce bude podporována revitalizace a rekonstrukce stávajících budov, ale část peněz je určena i novostavbám nízkoenergetických domů.

 • Investiční pobídky

  Investiční pobídka je podpora zavádění nebo rozšiřování výroby ve státem definovaných oblastech. Pobídky jsou nabízeny bez rozdílu českým i zahraničním investorům. Investor (nově příchozí i stávající) může získat slevu na dani z příjmů po dobu 10 let, má možnost čerpat hmotnou podporu na vytváření pracovních míst, školení a rekvalifikaci nebo investiční pobídku ve formě převodu pozemků... číst dále

 • LLP

  Program celoživotního učení je jedním z hlavních komunitárních programů, které může využívat české školství do konce roku 2013. Rozpočet programu činí 6,97 miliard EUR, od roku 2014 bude spuštěn návazný program.

 • Veřejná zakázka

  Veřejnou zakázkou se rozumí zakázka hrazená ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu krajů, měst a obcí, tedy z veřejných prostředků. V případě veřejných zakázek je třeba přísně dbát na dodržování velmi specifických předpisů při zadávání veřejných zakázek.

 • Programovací období

  EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky v rámci sedmiletých cyklů, pro které členské země zpracovávají vždy nové programové dokumenty. ČR absolvovala zkrácené programovací období v letech 2004-2006 a nyní probíhá období 2007—2013. Strategické dokumenty pro období 2014-20 se právě nyní připravují.