CZEN

Investiční a dotační poradenství

Proč zvolit mě

Více než 16 let se věnuji problematice regionální politiky EU, se kterou jsou samozřejmě spojeny nejrůznější dotační a grantové příležitosti. Nabízím přípravu a zpracování běžných žádostí do strukturálních a investičních fondů i komplikovanějších žádostí podávaných na Evropskou komisi, do Norských fondů či na jiné méně obvyklé poskytovatele, o kterých klient ani nemusí tušit. Aktivně sleduji národní dotační tituly z ministerstev, krajů a nadací.

Nabídka služeb

  • krátké a bezplatné konzultace Vašich projektových záměrů
  • hloubkové analýzy příležitostí u národních, evropských či jiných dotačních zdrojů
  • komplexní přípravu žádosti o dotaci včetně sběru informací, schůzek na příslušném úřadě a jejího podání
  • projekty na klíč - komplexní zajištění projektového řízení od prvního nápadu až po ukončení projektu a připsání dotace na účet
  • odborný dohled a konzultace při sestavování žádosti o dotaci
  • kontroly funkčnosti a realizovatelnosti projektů
  • řešení jakýchkoliv aspektů spojených s projekty
  • přednášení, semináře a specializovaná školení k problematice regionální a dotační politiky EU

Reference

Příprava projektů

Rock Café Praha, Sokol Řevnice, ZŠ a MŠ Dobřichovice, Městys Davle, Litobal, s.r.o., Wanemi CZ, a.s., Interel, s.r.o., Město Dobřichovice, Město Řevnice, obec Lety, obec Karlík, město Harrachov, obec Třebotov, obec Přezletice, městys Liteň, Fórum pro prožitkové vzdělávání, městská část Praha Lipence, městská část Praha Chuchle, město Jesenice, obec Všenory, obec Ledečko, obec Rataje nad Sázavou, MŠ a ZŠ Zadní Třebaň, obec Čisovice, obec Měšice, MŠ Kolovraty, ZŠ Kolovraty, ZŠ Lipence, DIXIELAND FESTIVAL, MŠ Rtyně, SE-VA technologies s.r.o. a desítky národních i mezinárodních univerzitních projektů

Analytická činnost

Dantem, s.r.o., Cisco Systems s.r.o., CEMEX Czech Republic, s.r.o., HYDROPOL PROJECT & MANAGEMENT, a.s., TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s., GlaxoSmithKline, s.r.o., J&T GROUP, CHLOST & SVOBODA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, GEOSTAV CZECH a.s., CCS Hvozdy o.p.s., PPSystems s.r.o., niaArt s.r.o., město Harrachov, městys Liteň, Cyklos Choltice, obec Zadní Třebaň, obec Tetín, obec Mukařov, MŠ Všenory, mikroregion Dolní Berounka, město Roztoky, obec Mořinka, obec Ondřejov, obec Hradištko, Byznys park Radotín, TJ Sokol Dobřichovice, Internetový institut a fyzické osoby a drobní zemědělci po celé ČR

Přednášení a semináře

MPO, Telefónica Czech Republic, a.s., Netherlands-Czech Chamber of Commerce, přednášky na Metropolitní univerzitě Praha, Mezinárodní konference zaměřené na regionální politiku EU, přednášky na téma korupce při čerpání SF, přednášky na aktuální témata regionální politiky.


Vyjádření klientů

CHLOST & SVOBODA Advokátní kancelář

S Mgr. Lubošem Janákem jsem vícekrát konzultoval otázky spojené s dotačními možnostmi klientů, které zastupuji. Jeho doporučení se ukázala jako relevantní a správná.

Mohu jej doporučit jako předního odborníka na dotační problematiku.

Mgr. Ondřej Křička, advokát, CHLOST & SVOBODA

Obec Lety

Na základě doporučení starostů několika obcí jsme v roce 2013 začali spolupracovat s panem Mgr. Lubošem Janákem. Nejprve pro nás připravil strategický plán. Strategický plán je zpracován profesionálním způsobem, přehledně a logicky. Je založen na podnětech získaných po konzultacích jak přímo z občany obce, tak se zastupiteli či zástupci stavební komise, proto poslouží kontinuálně i nově zvolenému zastupitelstvu na další čtyřleté období. Hned prvním precizně zpracovaným projektem, který obci přinese obnovu povrchu pěti ulic a zklidnění dopravy v nich, pan Janák pomohl získat dotaci v hodnotě cca 15 mil Kč. Je velkou výhodou, že se můžeme opřít o jeho střízlivý úsudek a profesionalitu v odváděné práci.

Ing. Barbora Tesařová, starostka obce Lety

DANTEM - profesionální inventury

Pan Janák pro naši společnost zpracoval dvě analýzy možností získání veřejné podpory. Ocenili jsme především jeho nadhled a zkušenosti, díky kterým dokázal předložit realistické zhodnocení jednotlivých možností. I když jsme se na základě těchto podkladů rozhodli realizovat projekt z vlastních prostředků, služby pana Janáka doporučujeme jako velmi přínosné.

Petr Adámek, výkonný ředitel, DANTEM - profesionální inventury

Městys Liteň

S panem Mgr. Lubošem Janákem spolupracujeme krátce, ale, troufnu si říci, vcelku intenzivně. Základem spolupráce je perfektně zpracovaná Demografická studie a Strategický rozvojový dokument, na kterých nyní často s panem Janákem "stavíme" žádosti o dotace. Díky jeho pomoci se náš sbor dobrovolných hasičů pyšní moderní hasišskou cisternou, jejíž koupě byla díky žádosti podpořena částkou kolem 6 mil. Kč. Dále jsme byli úspěšní v projektu Nástavby budovy ZŠ, na který jsme szískali dokonce dotace dvě a městys budoucí investice tak nebude téměř zatěžovat. Osobně si na panu Janákovi vážím jeho profesionality spojené se střízlivým pohledem na věc, díky kterým vždy víme, kde je hranice možného.

Šárka Marcínová, starostka měsytse Liteň

Třebotov

Pan Janák pro Obec Třebotov zpracoval žádost o dotaci na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ Třebotov na ministerstvo financí ČR. Pan Janák pracoval profesionálně, rychle a flexibilně, žádost byla zpracována na vysoké úrovni. O zpracování žádosti jsme ho požádali v prosinci 2015. V lednu byla žádost hotova a podána poskytovateli dotace. V dubnu 2016 jsme obdrželi oznámení MFČR, že naší žádosti vyhoví. Myslím, že tento výsledek hovoří za vše. Na základě této zkušenosti s panem Janákem konzultujeme i další projekty obce.

Ing. Jitka Šůrová, starostka obce Třebotov

Rock-Café Praha

Pan Janák pro nás zpracovával v roce 2010 žádost na modernizaci klubu do pražského OPPK. Pan Janák narozdíl od jiných konkurentů nesliboval vzdušné zámky. Žádost byla nadstandardně zpracována, její autor se zabýval veškerými detaily spojenými s Rock Café. Bohužel o posouzení žádosti nerozhodla v roce 2010 kvalita, ale jiní činitelé.

Pavel Svoboda, ředitel Rock-Café Praha

HYDROPOL Group

Rád bych touto cestou doporučil poradenské služby pana Luboše Janáka pro oblast evropských fondů a čerpání dotací obecně. Vysoce hodnotím nejen jeho profesní znalosti, ale zejména výrazně nadstandardní přístup ke klientům a velkou míru flexibility v případech, kdy bylo nutné rychle reagovat na některé změny v záměrech naší společnosti. Jeho doporučení se vždy následně ukázala jako stoprocentně relevantní.

Zdeněk Andrlík, regionální ředitel, HYDROPOL Group