CZEN

Projektový management

Nabídka služeb

 • aktuálně (2020) šestnáctileté profesní zkušenosti v oblasti projektové managementu
 • garanci promyšlených a realistických projektů
 • pro klienta/ investora nebo příjemce dotace vždy uživatelsky uchopitelné projekty s jasně definovanými rolemi a povinnostmi jednotlivých aktérů
 • výsledné projekty, které jsou kromě případné žádosti o dotaci zejména manuálem pro vlastní realizaci daného projektu, o který se lze kdykoliv v průběhu projektu opřít
 • zkušenosti s vedením týmů složených z osob, se kterými jsem dříve nespolupracoval
 • osobní zodpovědnost za vedení projektu, včetně finančních záruk
 • nepožaduji zálohy, pracuji na základě úspěšně odvedené práce a úspěšnosti projektů
 • náklady na mé služby zahrnuji do rozpočtu projektu, takže jsou většinou dotované
 • dohled nad účetnictvím projektu
 • specializované přednášky k projektovému managementu, jehož trendy a přístupy dlouhodobě monitoruji, přednáším projektový management již 8. rok na univerzitní půdě
 • vedení kvalifikačních prací k projektovému managementu, od roku 2009 jsem již vedl více než 70 bakalářských a magisterských prací.

Reference

Projektový management

Litobal, s.r.o. (3 projekty), ZŠ Dobřichovice (6 projektů), město Dobřichovice (celkem 17 projektů), projekt Média pod lupou, městys Davle (6 projektů), MŠ Dobřichvice (3 projekty), město Řevnice (celkem 5 projektů), obec Lety (6 projektů), městys Liteň (7 projektů), obec Čisovice (2 projekty), obec Karlík, řízení mezinárodních projektů pro univerzity, projekty financované z Norských fondů, projekt Patent na rozum, konzulatce a nastavování "bezdotačních" projektů.


Vyjádření klientůS panem Mgr. Lubošem Janákem jsem spolupracoval jako stavební dozor při přípravě žádostí o dotace, realizaci a vyhodnocení několika staveb, které byly částečně hrazeny z dotačních fondů EU /ROP/. Spolupráce s panem Mgr. Janákem byla vždy z jeho strany na vysoké profesionální úrovni a zcela bezproblémová.

Josef Tichánek

Ester Pacltová

Ráda bych doporučila Mgr. Luboše Janáka a jeho poradenské služby v oblasti projektového řízení. Pan Janák mi poskytl cenné rady při promýšlení začátků mého vlastního projektu. V této oblasti má mnohaleté zkušenosti, byl mi tedy opravdovou pomocí. Zároveň jsem vděčná za jeho lidský přístup a realistický pohled na věc. Spolupráce s panem Janákem je příjemná a rozhodně produktivní. Díky jeho podpoře jsem byla schopna svůj projekt realizovat.

Ester Pacltová, manažerka projektu Locals For Locals

Město Řevnice

Mgr. Janák pro nás zpracoval žádosti o dotaci na dlouhodobě problematický prostor u nádraží, na komunikace Sádecká a Sochorova a dále žádost o přístavbu základní školy. Ve všech případech byly žádosti úspěšné, což je zejména u prostoru přednádraží po našich dvou neúspěšných pokusech skvělé. Výhodou je, že finanční požadavky pana Janáka jsou oproti konkurenci zlomkové. Práce byly odvedeny precizně a profesionálně.

Libor Kvasnička, starosta města Řevnice

Městys Davle

Rád bych touto cestou doporučil poradenské služby pana Mgr. Janáka pro oblast čerpání dotací včetně evropských fondů. Vysoce hodnotím nejen jeho profesní znalosti, ale zejména výrazně nadstandardní přístup ke klientům a velkou míru flexibility v případech, kdy bylo nutné rychle reagovat na některé změny v projektových záměrech. Jeho doporučení se vždy následně ukázala jako stoprocentně relevantní.

Bc. Jiří Prokůpek, starosta městyse Davle

Město Dobřichovice

Pan Janák spolupracuje s naším městem od roku 2007. Za tuto dobu se městu podařilo získat dotace na rozvoj města z nejrůznějších dotačních titulů v hodnotě blížící se 150 mil. Kč, další žádosti jsou podány. Vzhledem k reálně nastaveným a dobře propracovaným projektům, které počítají s jednotlivými variantami a riziky, byly všechny projekty bez problémů dotaženy do zdárného konce, aniž by se město muselo do budoucna obávat jakéhokoliv stupně kontroly. Pan Janák s městem spolupracoval také v oblasti strategického plánu města a demografické analýzy spádového území. Spolupráce s panem Janákem je na vysoké profesionální úrovni, úspěšnost při získávání dotací na základě jím připravených žádostí je nadprůměrně vysoká.

Ing. Michael Pánek, starosta města Dobřichovice

ZŠ Dobřichovice

S panem Janákem spolupracuji na projektech EU od roku 2009. Díky svým bohatým zkušenostem pro naší školu kompletně připravil veškerou projektovou dokumentaci a povedlo se mu získat 100 % požadovaných finančních prostředků. Před samotnou přípravou si pečlivě nastudoval historii i současné podmínky školy. V případě nejasností se vždy ptal kompetentních osob a na domluvené schůzky přicházel přesně a připraven. Od začátku považuje projekt taky za „svůj“ a záleží mu na jeho kvalitě a dobrém průběhu. V čase realizace aktivit projektu zůstává konzultantem a předkladatelem monitorovacích zpráv. V případě nejasností je ochotný poradit, případně zjistit informace na příslušných úřadech. To vše bez prodlev a slušně. Pro výše zmíněné aktivity, se kterými mám osobní zkušenosti, mohu pana Janáka určitě doporučit.

Mgr. Jana Babicová, zástupkyně ZŠ Dobřichovice