CZEN

Regionální rozvoj

Nabídka služeb

Regionální rozvoj a strategické plánování jsem vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Jsem schopen pro danou municipalitu odborně připravit požadované analýzy včetně zpracování a aktualizace strategických plánů. Nepracuji od stolu, ale snažím se aktivně přímo na místě realizace projektu zapojovat občany municipalit, resp. klienta.

Do každého projektu se snažím zapojit širokou veřejnost a vážím si jakéhokoliv názoru, se kterým se dá v analýze či projektu dále pracovat. Forma blížící se komunitnímu plánování či strategickému plánování je dlouhodobě z pohledu úspěšnosti projektů velmi účinná.

Reference

Regionální rozvoj

Vyjádření klientů

Město Dobřichovice

Pan Janák spolupracuje s naším městem již od roku 2007. Na začátku naší cesty vyhotovil strategický plán a deografickou analýzu našeho města a přirozené spádové oblasti. Na těchto dvou studiích jsme úspěšně postavili naší strategii čerpání evropských i národních dotací.

Ing. Michael Pánek, místostarosta města Dobřichovice

Obec Mukařov

Pan Mgr. Luboš Janák pro nás zpracoval demografickou studii rozvoje naší obce. Pracoval samostatně a přitom precizně, na veškeré připomínky okamžitě reagoval, dodržel požadovaný rozsah i termín zpracování. Zároveň jsme začali konzultovat dotační možnosti pro připravované projekty a předpokládáme, že využijeme i služeb dotačního poradenství.

PhDr. Kateřina Čadilová, místostarostka obce Mukařov

Svazek obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn

V roce 2015 jsme nechali vypracovat demografickou studii pro potřeby svazku obcí. Tohoto úkolu se profesionálně ujal Mgr. Luboš Janák. Studie je zpracována přehledně a kvalitně s mnoha relevantními výstupy doplněnými grafy. Děkuji Mgr. Janákovi za kvalitně odvedenou práci.

Jan Macourek, Předseda svazku obcí

Obec Lety

Na základě doporučení starostů několika obcí jsme v roce 2013 začali spolupracovat s panem Mgr. Lubošem Janákem. Nejprve pro nás připravil strategický plán. Strategický plán je zpracován profesionálním způsobem, přehledně a logicky. Je založen na podnětech získaných po konzultacích jak přímo z občany obce, tak se zastupiteli či zástupci stavební komise, proto poslouží kontinuálně i nově zvolenému zastupitelstvu na další čtyřleté období. Hned prvním precizně zpracovaným projektem, který obci přinese obnovu povrchu pěti ulic a zklidnění dopravy v nich, pan Janák pomohl získat dotaci v hodnotě cca 15 mil Kč. Je velkou výhodou, že se můžeme opřít o jeho střízlivý úsudek a profesionalitu v odváděné práci.

Ing. Barbora Tesařová, starostka obce Lety